Man i kontorsmiljö som lutar sig tillbaka och skrattar.Man i kontorsmiljö som lutar sig tillbaka och skrattar.

Ett glädjefyllt och hållbart arbetsliv

Allt förändras. Vår omvärld. Vårt sätt att leva. Och vårt sätt att arbeta.

Vi sprider kunskap till de som ska förverkliga morgondagens goda arbetsmiljö, följer utvecklingen och utvärderar insatserna. Vi tar arbetet för en bättre arbetsmiljö in i framtiden.

Mer om oss

Friska och välmående arbetsplatser

En förutsättning för friska och välmående arbetsplatser är att känna till vilka faktorer som bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Handlar det om hur höga krav som ställs eller vilka resurser som finns? Vilket ansvar jag som medarbetare får eller kanske tar? Spelar fikarasten någon roll? Hur tillgänglig chefen är?

Just nu jobbar vi med att sammanställa vad som gör att vi trivs, är effektiva och håller oss friska på jobbet.   

Mer om projektet Friska och välmående arbetsplatser

Korridor med en regnbåge av färger på väggarna.Korridor med en regnbåge av färger på väggarna.

Framtidens arbetsliv

Arbetslivet står inför stora förändringar som kommer att påverka vår arbetsmiljö. Exempelvis fortsätter digitaliseringen att skapa både möjligheter och utmaningar i arbetslivet, oavsett bransch och yrkesroll.

I vår framtidsspaning blickar vi in i morgondagens arbetsliv och identifierar områden som kan komma att inverka på vår arbetsmiljö.  

Mer om projektet Framtidens arbetsliv