Seminariedags!

Törstar du efter konkreta råd och arbetssätt? Vi bjuder nu in till seminarium om hur du förebygger och hanterar psykisk ohälsa på arbetsplatsen och hur hälsoundersökningar kan användas som strategiskt verktyg för att främja hälsa.

Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras i fyra olika städer under maj 2019, Luleå, Jönköping, Borås och Lund.

Läs mer om seminarierna

Ett glädjefyllt och hållbart arbetsliv

Allt förändras. Vår omvärld. Vårt sätt att leva. Och vårt sätt att arbeta.

Vi sprider kunskap till de som ska förverkliga morgondagens goda arbetsmiljö, följer utvecklingen och utvärderar insatserna. Vi tar arbetet för en bättre arbetsmiljö in i framtiden.

Mer om oss

Friska och välmående arbetsplatser

En förutsättning för friska och välmående arbetsplatser är att känna till vilka faktorer som bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Handlar det om hur höga krav som ställs eller vilka resurser som finns? Vilket ansvar jag som medarbetare får eller kanske tar? Spelar fikarasten någon roll? Hur tillgänglig chefen är?

Just nu jobbar vi med att sammanställa vad som gör att vi trivs, är effektiva och håller oss friska på jobbet.   

Mer om projektet Friska och välmående arbetsplatser