Vi är utsedda till Sveriges kontakt i EU-Osha

Vårt internationella arbetsmiljöarbete stärks ytterligare i och med att vi är utsedda av regeringen att vara Sveriges kontaktpunkt i EU-Osha. EU-Osha är EU:s arbetsmiljökontor och arbetar med att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU.

Läs mer - Vi är utsedda till Sveriges kontakt i EU-Osha

Friska och välmående arbetsplatser

En förutsättning för friska och välmående arbetsplatser är att känna till vilka faktorer som bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Handlar det om hur höga krav som ställs eller vilka resurser som finns? Vilket ansvar jag som medarbetare får eller kanske tar? Spelar fikarasten någon roll? Hur tillgänglig chefen är? Just nu jobbar vi med att sammanställa vad som gör att vi trivs, är effektiva och håller oss friska på jobbet.

Läs mer om friska och välmående arbetsplatser

Förslag på förbättringar eller tillskott

Vi vill hela tiden förbättra vårt utbud av information och tjänster till dig. Om du har något bra förslag vill vi gärna höra det. Skicka in ditt förslag via formuläret på sidan som länkas här nedan.

Formulär för att lämna förslag