Illustration

Viktigt med information under pågående pandemi

Här hittar du länkar till fakta om covid-19, checklistor för stöd i arbetsmiljöarbetet under pågående pandemi och några rader om vårt eget arbete.

Vi är inte ensamma med att behöva göra förändringar i vårt arbetssätt under pågående pandemi. I mitten av mars tog vi beslut om att rekommendera medarbetare att arbeta hemifrån med anledning av att cirka hälften av personalstyrkan pendlar till vårt kontor i Gävle. För att kunna ta ansvar för medarbetares arbetsmiljö vid distansarbete har vi genomfört några aktiviteter för att kunna bidra till en god arbetsmiljö även vid distansarbete.

  • I samarbete med skyddsombudet på myndigheten har vi genomfört en riskanalys med tillhörande handlingsplan för att se vilka risker det kan innebär att arbeta på distans under en längre period. Exempel på frågeställningar i riskanalysen är fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö och speciella behov vid distansarbete.
  • Vi försöker att tillmötesgå önskemål om speciell utrustning i hemmet som skärmar, skrivbord och annat som det kan finnas behov av.
  • Tillfälligt har vi även tagit beslut om att införa två timmars friskvårdstid i veckan.
  • Vi försöker att arbeta utifrån Pomodoro-metoden vilket innebär att arbeta fokuserat på en uppgift i 25 minuter utan distraktioner, sedan ta en paus på 3-5 minuter för att därefter upprepa.
  • Varje dag möts vi digitalt och stämmer av pågående arbete.

Arbetsmiljöverket
Samlad information som har med coronavirus och arbetsmiljö att göra.
Besök webbplats

EU-OSHA
Covid-19: Resurser för arbetsplatsen. Europeiska arbetsmiljöbyrån tillhandahåller en samling med vägledningar, upplysningsmaterial och ytterligare länkar om ämnet.
Besök webbplats

Sunt arbetsliv
Tips för att minska smittspridning, samtidigt som vi tar hand om varandra på jobbet med hjälp av ett bra och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Besök webbplats

Prevent
Tips, mallar och checklistor som hjälper er i arbetsmiljöarbetet under pågående pandemi.
Besök webbplats

Folkhälsomyndigheten (FHM)
Folkhälsomyndigheten följer händelse­utvecklingen och arbetar med att systematiskt förebygga smitt­spridning i samhället.
Besök webbplats

Krisinformation
Bekräftad information om coronaviruset.
Besök webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Här finns information från MSB och andra gällande hantering av det nya coronaviruset covid-19.
Besök webbplats

Regeringskansliet
Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset.
Besök webbplats