Friska och välmående arbetsplatser

En förutsättning för friska och välmående arbetsplatser är att känna till vilka faktorer som bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Handlar det om hur höga krav som ställs eller vilka resurser som finns? Vilket ansvar jag som medarbetare får eller kanske tar? Spelar fikarasten någon roll? Hur tillgänglig chefen är?

Uppdraget

Vi har fått i uppdrag från regeringen att sammanställa faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser.

attach_fileLäs uppdraget på Regeringens webbplats

Så arbetar vi med uppdraget

Vi har valt att titta närmare på och sammanställa friskfaktorer inom fyra specifika områden, psykosocial arbetsmiljöledarskaporganisering av arbetet samt fysisk arbetsmiljö med särskilt fokus på belastningsergonomi.

Inom dessa områden kommer vi att ta reda på och sammanställa vilka faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser med utgångspunkt i det som fungerar bra, skapar arbetsglädje och effektivitet.

Resultaten från projekten kommer sedan att sammanställas och kommuniceras. Nedan kan du läsa mer om vad respektive projekt handlar om.