Uppdrag

Här kan du läsa om vilka uppdrag från regeringen vi har fått och hur vi valt att genomföra dessa uppdrag.

Pågående uppdrag

Rapporterade uppdrag

Så får vi uppdrag från regeringen

Via regeringens regleringsbrev får vi uppdrag som under en viss tidsperiod ska genomföras och därefter rapporteras till regeringen. Nedan kan du läsa mer om vilka uppdrag som pågår och vilka som är rapporterade.

Se alla regleringsbrev som vi har tilldelats på Ekonomistyrningsverkets webbplats.