3 träffar(sida 1 av 1)

Nyhetsbrev januari 2020 – rapporter, webbinarier och företagshälsovården

I vårt andra nyhetsbrev kan du bland annat läsa mer om vår webbinarie-serie. Det är under dessa vi kommer att presentera resultatet av de kunskapssammanställningar vi gjort inom regeringsuppdragen Framtidens arbetsmiljö i Sverige och Friska och välmående arbetsplatser. Nyhetsbrevet innehåller även mer information om vårt nya uppdrag att utreda utbildningssituationen för företagsläkare i företagshälsovården.