3 träffar(sida 1 av 1)
Illustration

Vad händer med arbetsmiljön vid utbrott av epidemier och pandemier?

Hur påverkas vår arbetsmiljö vid utbrott av en pandemi? Finns det organisatoriska lösningar för att hantera psykosociala risker som oro, stress och ångest under en pandemi? Vilken betydelse har organisationers befintliga arbetsmiljöarbete för arbetsmiljön under en pågående epidemi eller pandemi? Det är några av de frågeställningar som en ny kunskapssammanställning från Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att undersöka.