Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välbefinnande

Denna kunskapssammanställning består av två systematiska litteraturöversikter som på en övergripande nivå kartlägger både sambandsforskning och interventionsforskning om psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hälsa.

  • Kunskapssammanställning 2020:5

  • 24 februari, 2020

Typ av publikation