Organisering av arbete och dess betydelse for hälsa och välbefinnande

I denna rapport presenterar vi kunskapssammanställningen inom området organisering av arbetet. Med utgångspunkt i bland annat forskning om offentlig verksamhet, visar kunskapssammanställningen att organiseringen och organisationsformer har betydelse för medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Kunskapssammanställningen ”Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande”, författad av professor Karolina Parding och filosofie doktor Fredrik Sjögren båda vid Luleå tekniska universitet, är av en del av ett regeringsuppdrag som gavs till myndigheten i juni 2018 och som handlar om att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser med ett särskilt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

För att genomföra uppdraget engagerade myndigheten forskare från svenska universitet och högskolor för att inom fyra områden dyka djupare in i den befintliga forskning som gjorts och sammanställa detta i fyra separata kunskapssammanställningar. Förutom den organisering av arbete så finns kunskapssammanställningar framtagna inom områdena psykosocial arbetsmiljö, ledarskap samt fysisk arbetsmiljö.

Mer om organisering av arbete