Organisering av arbete och dess betydelse for hälsa och välbefinnande

I denna rapport presenterar vi kunskapssammanställningen inom området organisering av arbetet. Med utgångspunkt i bland annat forskning om offentlig verksamhet, visar kunskapssammanställningen att organiseringen och organisationsformer har betydelse för medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

  • Kunskapssammanställning 2020:7

  • 24 februari, 2020

Typ av publikation