Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation

Denna rapport har till syfte att ge en kunskapsöversikt över tillgänglig forskning på temat ”Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation”.

  • Kunskapssammanställning 2020:8

  • 24 februari, 2020

Webbinarium

Om du är intresserad av att veta mer om kunskapssammanställningen, och ställa dina frågor till experterna bakom den, missa inte vårt webbinarium den 28 maj 2020.

Typ av publikation