Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

I ett särskilt uppdrag till oss efterlyste regeringen en sammanställning över kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser (A2018/01349/ARM). I föreliggande rapport redovisar vi svar på detta uppdrag.

  • Rapport KS 2020:2

  • 24 februari, 2020

Typ av publikation