Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer

I denna rapport presenterar inkluderar tre självständiga delsammanställningar, nämligen: Arbetsmiljötrender, Digitalisering och arbetsmiljö samt Anställningsform, hälsa, arbetstillfredsställelse, arbetsskador och mortalitet - en översikt av översikter.

  • Kunskapssammanställning 2020:3

  • 24 februari, 2020

Typ av publikation