Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer

I denna rapport presenteras tre självständiga delsammanställningar, nämligen: Arbetsmiljötrender, Digitalisering och arbetsmiljö samt Anställningsform, hälsa, arbetstillfredsställelse, arbetsskador och mortalitet - en översikt av översikter.

Mer information

    Övrig information

    Typ av publikation

  • Beteckning

    Kunskapssammanställning 2020:3

  • Publicerad

    24 februari, 2020