5 träffar(sida 1 av 1)

Riktlinjer vid ländryggsbesvär

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och presenterar ett underlag för att utreda och åtgärda ländryggsbesvär.

 • Publicerad2 maj, 2019
 • |
 • Typ av publikation
  • Riktlinje
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och omfattar vägledning, metoder och arbetssätt för att tidigt förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem bland medarbetare.

 • Publicerad2 maj, 2019
 • |
 • Typ av publikation
  • Riktlinje
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och ger vägledning för genomförande av kartläggningar, analys och insatser på individ-, grupp-, och organisationsnivå för att skapa goda levnadsvanor bland medarbetare.

 • Publicerad2 maj, 2019
 • |
 • Typ av publikation
  • Riktlinje
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster. Riktlinjerna ges praktisk vägledning för att bestämma exponering av hörselskadligt buller enligt föreskrifterna AFS 2005:16.

 • Publicerad2 maj, 2019
 • |
 • Typ av publikation
  • Riktlinje
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och fokuserar på att förebygga, utreda och åtgärda så kallad arbetsrelaterad psykisk ohälsa, APO.

 • Publicerad2 maj, 2019
 • |
 • Typ av publikation
  • Riktlinje
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård