Företagshälsovårdens riktlinjer för evidensbaserad praktik

Intresset för utredning och insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap är stort, både inom branschen men även från beställarna av tjänster. Det finns behov av att utveckla och sprida riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovården.

  • Avslutades mars 2019

  • Mars 2019

I evidensbaserad praktik strävar man efter att insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap i kombination med klinisk kompetens och erfarenhet samt individens förutsättningar. I syfte att utföra insatserna på ett likartat sätt inom företagshälsovården, men även för att sprida kunskap om de senaste rönen hos arbetsgivarna, har Myndigheten för arbetsmiljökunskap fått i uppdrag att sprida dessa riktlinjer.

Ansvarig

Relaterad information