Illustration

Social och organisatorisk arbetsmiljö vid utbrott av epidemier och pandemier

Vi har beslutat att genomföra en kunskapssammanställning med fokus på utbrott av epidemier och pandemier och dess inverkan på arbetsmiljö.

Bakgrund

Kunskap om effekter av coronavirusets (covid-19) spridning i Sverige utifrån ett arbetsmiljöperspektiv är av naturliga skäl begränsad. Det kan dock finnas internationell forskning om utbrott av epidemier eller pandemier och arbetsmiljö som kan appliceras på svenska förhållanden och användas som underlag till en kunskapssammanställning.

Mot bakgrund av detta har vi beslutat att genomföra en kunskapssammanställning med fokus på utbrott av epidemier och pandemier och dess inverkan på arbetsmiljö.

Syfte

Det övergripande syftet med kunskapssammanställningen är att kartlägga och sammanfatta vilken inverkan epidemier eller pandemier har på organisationer utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Kunskapssammanställning ska bland annat besvara följande frågeställningar:

  • Hur påverkades arbetsmiljön (fysiskt, psykiskt, socialt) i organisationer under pågående epidemi eller pandemi?
  • Hur tillgodosågs behov av stöd och resurser i organisationen (till exempel information, kunskap/kompetens, rutiner, riktlinjer, skyddsutrustning mm.)?
  • Vilka organisatoriska lösningar för att hantera psykosociala risker som oro, stress och ångest kan identifieras? (till exempel digital social samvaro vid distans- och hemarbete, digitala arbetsmiljö-ronder med mera).

Mål

Det övergripande målet med projektet är att senast i september 2021 publicera kunskapssammanställning som kartlägger och sammanfattar forskning om vilken inverkan epidemier eller pandemier har på organisationer utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Kunskapssammanställningen bör tydligt belysa hur forskningen kan förstås med fokus på den svenska kontexten.

Tidsplan

0%
  • play_arrowStart: 1 augusti 2020
  • flagAvslut: 1 september 2021