Friska och välmående arbetsplatser

En förutsättning för friska och välmående arbetsplatser är att känna till vilka faktorer som bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Handlar det om hur höga krav som ställs eller vilka resurser som finns? Vilket ansvar jag som medarbetare får eller kanske tar? Spelar fikarasten någon roll? Hur tillgänglig chefen är?

  • Pågående

  • Januari 2020

Vi har fått i uppdrag att sammanställa vilka faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser, med utgångspunkt i det som fungerar bra, skapar arbetsglädje och effektivitet.

Nyheter gällande projektet

Tyvärr finns det inga inlägg just nu.

Ansvarig

Relaterad information