Organisatoriska friskfaktorer

Organisation och ledarskap har stor påverkan på både hälsa och arbetsglädje. Genom att känna till vilka organisatoriska faktorer som gynnar en hållbar och hälsosam arbetsmiljö kan företag och organisationer jobba aktivt med att förebygga stress och psykisk ohälsa.

  • Pågående

  • Januari 2021

Vi har, tillsammans med Arbetsmiljöverket, fått i uppdrag att sammanställa organisatoriska friskfaktorer som kan mätas och följas över tid.

Nyheter gällande projektet

Det finns inga inlägg just nu.

Ansvarig

Relaterad information