Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

I uppdraget ”Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid” sammanställer och redovisar vi friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Friskfaktorerna ska kunna bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Genomförs tillsammans med Arbetsmiljöverket.

 

Med friskfaktorer menas faktorer som har utgångspunkt i det som fungerar bra och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö. I direktivet till uppdraget framgår det tydligt att vi ska utgå och fokusera på det friska och tänka främjande i stället för att bara utgå ifrån att lösa problem. Uppdraget genomförs tillsammans med Arbetsmiljöverket och projektgruppen består av medarbetare från Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Det är viktigt att sammanställa och kartlägga vilka faktorer som får oss att må bra i vår arbetsmiljö och att vi trivs på vårt arbete. Vi kommer nu att kunna göra enkäter, undersökning och utvärdering med fastställda friskfaktorer som går att mäta och följa över tid.
Anna Mannikoff, styrgruppen ”Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid”

Bakgrund

Mycket i det traditionella arbetsmiljöarbetet har fokuserat på risker och problem, men arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda arbetstagare från skador utan också vara ett hälsofrämjande arbete som skapar en god hälsa. Därför har vi fått i uppdrag  från regeringen att sammanställa och redovisa friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Det innebär att utgångspunkten är det som är bra och fungerar på arbetsplatsen, i stället för att fokusera på problemen.

Syfte

Vi kommer sammanställa och redovisa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Tidsplan

60%
  • play_arrowStart: 22 augusti 2018
  • check_circleDelrapportering: 21 februari 2020
  • flagSlutrapportering: 21 februari 2021