Friska Arbetsplatser belastar rätt

Friska arbetsplatser belastar rätt 2020-2022

Miljontals arbetstagare i hela Europa lider av arbetsrelaterade belastningsbesvär. Trots förebyggande insatser ligger belastningsbesvär fortsatt i topp på listan över arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa.  Därför kommer vi tillsammans med bland annat EU-OSHA, Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter, Prevent och Sunt Arbetsliv att under tre år driva en kampanj för att öka medvetenheten om detta omfattande arbetsmiljöproblem.

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är funktionsnedsättningar i kroppsstrukturer såsom muskler, leder och senor som främst orsakas eller förvärras av arbete eller av effekterna av den omedelbara arbetsmiljön. De kan vålla stor skada för en persons livskvalitet och arbetsförmåga, samt är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning, sjukfrånvaro och tidig pensionering. Denna kampanj handlar inte bara om att öka medvetenheten om arbetsrelaterade belastningsbesvär och deras negativa inverkan för enskilda individer, företag och samhället, utan syftar även till att främja samarbete för att säkerställa att effektiva förebyggande åtgärder vidtas för att åtgärda belastningsbesvär.

Belastningsbesvär är möjliga att förebygga och hantera

Att främja en förebyggande kultur där både arbetsgivare och arbetstagare deltar är avgörande för att åtgärda problem med arbetsrelaterade belastningsbesvär. Samarbete mellan arbetsgivare, chefer och arbetstagare skapar en gemensam förståelse för frågan och leder till varaktiga förbättringar.

Tre tips för ett framgångsrikt förebyggande arbete:

 • Riskbedömning av arbetsplatsen
  Det här är grunden för ett framgångsrikt förebyggande arbete och bör inbegripa utarbetande, bedömning och genomförande av förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder. Riskbedömningsprocessen bör regelbundet ses över och uppdateras.
 • En kombination av förebyggande åtgärder och att eliminera/kontrollera risker
  Bör ha högsta prioritet på alla arbetsplatser. Eftersom belastningsbesvär orsakas av flera olika faktorer är det bäst att ha en kombinerad strategi, som till exempel innehåller åtgärder som är inriktade på arbetsplatsen, organisationen, psykosociala faktorer och arbetstagarna.
 • Uppmuntra till arbetstagarmedverkan
  Arbetstagarna bör delta i att fastställa risker för belastningsbesvär och förebyggande lösningar för att hjälpa företag att utveckla övergripande policyer om hantering av belastningsbesvär. EU-Oshas samtalsöppnare för arbetsplatsdiskussioner om belastningsbesvär kan användas för att underlätta gruppdiskussioner på arbetsplatsen eller vid utbildning. De vanligaste arbetsrelaterade belastningsbesvären är ryggvärk och smärtor i de övre extremiteterna. Fysiska, organisatoriska, psykosociala och individuella faktorer kan bidra till att de uppstår.

 

Kunskapswebbinarium 28 maj 2020

Om du missade vårt orienterande webbinarium i maj kan du ta del av det här.

Moderator: Sten Haage, Strandberg Haage
Expert kommentator: Cecilia Berlin, Chalmers

08:15Statistics – The people behind the figures, which industries and individuals are most at risk? Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket
28:48Ergonomics – risk assessment of hand intensive repetitive work. Mikael Forsman KTH
1:03:00Deskercise with Sofia Bernard, Myndigheten för Arbetsmiljökunskap
1:13:00Presentation of the result from the Swedish Agency for Work Environment Expertise new publication ”Physical work environment for health, well-being and performance”. Cecilia Berlin och Maral Babapour, Chalmers

03:19Repetitivt och handintensivt arbete – Vad innebär de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket? Kersti Lorén, Arbetsmiljöverket
32:01Genomgång av olika riskbedömningsmetoder.  Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket
01:15:27Deskercise med Sofia Bernard, Myndigheten för Arbetsmiljökunskap
01:29:01Lärande exempel från dryckesbranschen. Peter Sjöbom, Arbetsmiljöverket
01:49:01Information om höstens riktade inspektionskampanj. Heli Aarnipuro, Arbetsmiljöverket

Kampanjplan

12%
 • play_arrowOrienterande webbinarium: 28 maj 2020
 • check_circleKampanjstart: 23 oktober 2020
 • flagAvslut: 31 december 2022