Framtidens arbetsmiljö i Sverige

En föränderlig omvärld med digitalisering, flexibla organisationer och nya anställningsformer skapar både möjligheter och utmaningar i Framtidens arbetsliv. Vad blir viktigt framöver för att vi ska trivas och må bra i arbetslivet? Vi sammanställer den senaste forskningen inom området för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

  • Pågående

  • Januari 2020

På en allt mer globaliserad arbetsmarknad med ökad konkurrens krävs flexibla organisationer. Organisationer som har fördelarna att lättare kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld, men som även kan ha höga krav på snabba omställningar, ett uppskruvat tempo och nya anställningsformer.

Vi har fått i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning inom området och utifrån våra sammanställningar utforma fördjupade kunskapsöversikter på utvalda områden. Myndigheten ska också identifiera kunskapsluckor.

Projekten startades upp i mars 2019 och pågår fram till och med oktober 2019. Resultaten från projekten kommer sedan att sammanställas och kommuniceras. Nedan kan du läsa mer om vad respektive delprojekt handlar om.

Arbetsmiljötrenderclose

Denna sammanställning kommer att innefatta de tydligaste trenderna som påverkar arbetsmiljön på våra svenska arbetsplatser, samt vilka som främst berörs av dessa. Du kommer bland annat att kunna ta del av trender i  icke-standardiserade anställningsformer och hur framtidens arbetsmiljö påverkas av digitaliseringen.

Ansvariga experter:

  • Jörgen Eklund, KTH
  • Gunnar Aronsson, Stockholms universitet
  • Kristina Palm, KTH, Karolinska Institutet och Karlstads Universitet
  • Ann Bergman, Karlstads universitet
  • Calle Rosengren, Lunds universitet

Organisatorisk förändringskompetensclose

Oberoende av vilka arbetsmiljötrender som får genomslag i Sverige behöver arbetsplatserna förändringskompetens för att kunna hantera och dra nytta av de nya förutsättningarna. I denna sammanställning kommer du att kunna ta del av de faktorer som är viktiga för att skapa en hög förändringskompetens på arbetsplatsen.

Ansvariga experter:

  • Henrik Kock, Linköpings universitet
  • Cathrine Reineholm, Linköpings universitet


Följ projektet

Om du vill följa våra nyheter kan du göra det via RSS. Du kan välja själv vilka områden du vill följa på webbsidan Följ våra nyheter via RSS.

Ansvarig

Relaterad information