Framtidens arbetsmiljö i Sverige

En föränderlig omvärld med digitalisering, flexibla organisationer och nya anställningsformer skapar både möjligheter och utmaningar i Framtidens arbetsliv. Vad blir viktigt framöver för att vi ska trivas och må bra i arbetslivet? Vi sammanställer den senaste forskningen inom området för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

  • Pågående

  • Januari 2020

På en allt mer globaliserad arbetsmarknad med ökad konkurrens krävs flexibla organisationer. Organisationer som har fördelarna att lättare kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld, men som även kan ha höga krav på snabba omställningar, ett uppskruvat tempo och nya anställningsformer.

Vi har fått i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning inom området och utifrån sin sammanställning utforma fördjupade kunskapsöversikter på utvalda områden. Myndigheten ska också identifiera kunskapsluckor.

Följ projektet

Om du vill följa våra nyheter kan du göra det via RSS. Du kan välja själv vilka områden du vill följa på webbsidan Följ våra nyheter via RSS.

Ansvarig

Relaterad information