Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Genom sin roll som oberoende och sammanhållen expertresurs har företagshälsovården en unik möjlighet att se sambanden mellan hälsa och arbetsmiljö på både organisation-, grupp- och individnivå. Detta kräver en gedigen och bred kompetens inom exempelvis organisation och ledarskap, beteendevetenskap, ergonomi, medicin och rehabilitering. 

  • Pågående

  • Mars 2019

För att säkerställa en tillgänglig företagshälsovård,  har vi fått i uppgift att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården.

Nyheter gällande projektet

Tyvärr finns det inga inlägg just nu.

Ansvarig

Relaterad information