Visa avslutade projekt

10 träffar(sida 1 av 1)

Nationell strategi inom psykisk hälsa och suicid­prevention

Vi har fått i uppdrag av regeringen inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget genomförs tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra myndigheter.

  • Status: Pågående

Ledarskap, hälsa, produktivitet och prestation

Vi genomför en kunskapssammanställning med fokus på ledarskap, arbetets organisering och medarbetarnas hälsa kopplat till produktivitet och prestation, inom olika branscher.

  • Status: Pågående
Friska Arbetsplatser belastar rätt

Friska arbetsplatser belastar rätt 2020-2022

Tillsammans med bland annat EU-OSHA, Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter, Prevent och Sunt Arbetsliv driver vi en kampanj för att öka medvetenheten om hur arbetsplatser kan belasta rätt.

  • Status: Pågående

Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

Inom projektet ”Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid” sammanställer och redovisar vi friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Friskfaktorerna ska kunna bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Detta är ett regeringsuppdrag som genomförs tillsammans med Arbetsmiljöverket.

  • Status: Pågående