Organisation

Vi är en statlig myndighet, placerad i Gävle, som startade den 1 juni 2018. Myndigheten leds av en generaldirektör och verksamheten består av två enheter; Analys & Kommunikation och Verksamhetsstöd. Vi har tre konsulterande och stödjande råd knutna till verksamheten. Här nedan kan du läsa mer om vår organisation.

Nader AhmadiNader Ahmadi

Vi visar vägen

Myndigheten för arbetsmiljökunskap står för ett arbetsmiljöarbete som ständigt ligger steget före och tar arbetet för en god och hälsosam arbetsmiljö in i framtiden. Vår roll är att skapa förutsättningar för både ett hållbart arbetsliv men även för ett friskt liv den dag vi väljer att sluta arbeta.

Vi sprider kunskap om vad god arbetsmiljö är och hur detta är kopplat till välmående medarbetare, produktivitet och attraktiva arbetsplatser.

Vår huvudsakliga uppgift är att vara en samordnande funktion som samlar in, sammanställer och förmedlar arbetsmiljökunskap så att den blir lätt att ta till sig och användbar i praktiken. En viktig del av vårt uppdrag är också att blicka framåt och sammanställa kunskap om framtidens arbetsliv.

Vi ska kort och gott att visa vägen. En väg som är lättnavigerad och har sin grund i aktuell forskning.

Nader Ahmadi, generaldirektör

Organisationskarta

Här kan du se en överblick av vår organisation. Om du är intresserad av att läsa mer om någon specifik del kan du göra det genom att klicka på någon av boxarna här ovanför.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap:s organisationskarta. Generaldirektören får stöd från ett Insynsråd. Under generaldirektören finns GD-stab, Enheten för verksamhetsstöd samt Enheten för analys och kommunikation. Enheten för analys och kommunikation stöds av två råd, Verksamhetsrådet och Kvalitetsrådet. Enheten är uppdelad i två avdelningar, Analysavdelningen och Kommunikationsavdelningen.