Webbinarium: Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer

Jörgen Eklund, Kristina Palm, Ann Bergman och Gunnar Aronsson, presenterar resultaten från kunskapssammanställningen om framtidens arbetsmiljötrender.

  • 11 maj 2020
  • 13:0014:00
  • Youtube

Så gör du för att ta del av sändningen

Webbinariet äger rum i våra lokaler i Gävle och sänds live på vår youtube-kanal. I anslutning till webbinariet kan du ställa frågor till föreläsarna och diskutera via chatten eller våra andra sociala kanaler. Sändningen spelas in och kommer finnas tillgänglig i efterhand.

Länk till sändningen publiceras här och i alla våra sociala kanaler när webbinariet äger rum.

Två kvinnor och två män.
Medverkande forskare/experter vid webbinariet, från vänster:
Ann Bergman, Kristina Palm, Jörgen Eklund, Gunnar Aronsson (Calle Rosengren har medverkat i kunskapssammanställningen men kan ej närvara på webbinariet.)

Innehåll och upplägg

Medverkande forskare/experter inleder med en presentation av kunskapssammanställning och sig själva. Efter presentationen finns tid för dialog och frågor via chatt eller sociala medier.
Under webbinariet kommer följande frågeställningar att belysas:

  • Vilken eller vilka frågeställningar har varit utgångspunkt för kunskapssammanställningen?
  • De viktigaste slutsatserna.
  • Utifrån resultat och perspektiv som belyses i kunskapssammanställningen – hur ser den hållbara arbetsplatsen ut i framtiden?

Kunskapssammanställningen ”Arbetsmiljötrender” innehåller tre delredovisningar och en syntes. 

  • Del 1 – Arbetsmiljötrender Jörgen Eklund
  • Del 2 Digitalisering och arbetsmiljö Kristina Palm, Ann Bergman och Calle Rosengren 
  • Del 3 Anställningsform, hälsa, arbetstillfredsställelse, arbetsskador och mortalitet – en översikt av översikter Gunnar Aronsson

Läs mer om arbetet med kunskapssammanställningen om framtidens arbetsmiljötrender.