Cecilia

Webbinarium: Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation

Cecilia Berlin och Maral Babapour presenterar resultaten från kunskapssammanställningen om Fysisk arbetsmiljö med fokus på belastningsergonomi.

Tid

Tid för webbinariet kommer senare.

Så gör du för att ta del av sändningen

Webbinariet sänds live på vår Youtube och kommer att finnas tillgänglig efteråt på vår kanal. Vi har avsatt tid under webbinariet för frågor från dig som tittar. Du ställer dina frågor till experterna genom att mejla webbinarium@mynak.se, märk mejlet med ämnet ”Fysisk arbetsmiljö”. Vi har begränsad tid men försöker få med så många frågor som möjligt.

Vår Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCfio2qP337bNVn8Llga35dw

Innehåll och upplägg

Medverkande forskare/experter inleder med en presentation av kunskapssammanställning och sig själva. Efter presentationen finns tid för dialog och frågor via chatt eller sociala medier.
Under webbinariet kommer följande frågeställningar att belysas:

  • Vilken eller vilka frågeställningar har varit utgångspunkt för kunskapssammanställningen?
  • De viktigaste slutsatserna.
  • Utifrån resultat och perspektiv som belyses i kunskapssammanställningen – hur ser den hållbara arbetsplatsen ut i framtiden?

Resultatet som presenteras

Under webbinariet presenteras resultatet av kunskapssammanställningen Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation.