Kampanjstart – Friska arbetsplatser belastar rätt

Ungefär tre av fem arbetstagare i EU rapporterar att de har arbetsrelaterade belastningsbesvär. Trots förebyggande insatser ligger dessa besvär fortsatt i topp på listan över arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa. Det minskar inte bara personers livskvalitet och arbetsförmåga, utan det skadar även företags och länders ekonomi. Det här vill vi ändra på.

 • Datum

  23 oktober 2020
 • Tid

  09:3012:00
 • Pris

  Kostnadsfritt
 • Anmälan:

  Sista anmälningsdag är 22 oktober.

  Till anmälan

För ett framgångsrikt arbete mot arbetsrelaterade belastningsbesvär behöver man synliggöra eventuella risker och få igång ett förebyggande arbete. Under 2020-2022 kommer vi på uppdrag av Europeiska Arbetsmiljöbyrån EU-OSHA att driva en kampanj som kommer att ge information om problemet, men framförallt ge verktyg, kunskap och inspiration till hur man kan jobba för att minska, eller helt eliminera riskerna.

Pressträff: 23 oktober mellan 09:30 – 10:00
Pressträffen vänder sig främst till media, men även till dig som är intresserad av aktuella arbetsmiljöfrågor

Webbinarium: 23 oktober mellan 10:10 – 12:00
Webbinariet vänder sig till arbetsmiljöfolk, arbetstagare, arbetsgivare, företagare, forskare, beslutsfattare och media

Moderator: Sten Haage, StrandbergHaage
Expertkommentator: Cecilia Berlin, docent på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers

Program 23/10

09:30
Pressträff
Kampanjstart och resultat av inspektion med fokus på fysisk belastning
10:00
Paus
10:10
Välkommen
10:15
Fördjupning av resultatet av inspektion med fokus på arbete med fysisk belastning – manuell hantering av ”ting”
Fredrik Hedlund och Heli Aarnipuro, Arbetsmiljöverket
10:50
Guldlocks-principen – Den rätta mixen av belastning och återhämtning
Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle
11:20
Lärande exempel
11:30
Lärande exempel
11:40
Kampanjen framåt
Kampanjresurser, nordiskt samarbete, metoder och riskbedömningar, riktade utbildningsinsatser, riktade inspektionskampanjer
11:55
Avslut

Kort om innehållet:

Inspektion med fokus på fysisk belastning
Under hösten 2020 har Arbetsmiljöverket gjort en riktad inspektion med fokus på arbete med fysisk belastning – manuell hantering av ”ting”. Det kan innebära tunga lyft och arbete i ansträngande arbetsställningar, men också repetitivt arbete där belastningen kan vara låg, men avsaknaden av återhämtning medför risk för skada.
Under pressträffen 09:30-10:00 kommer Arbetsmiljöverket att gå igenom resultatet av inspektionen och under webbinariet kommer vi i ett pass att fördjupa oss i det.

Den rätta mixen av belastning och återhämtning
– Arbetet ska stärka människan, inte bara vara något man klarar sig ifrån utan att bli skadad. Det är en vision, kanske en utopi. Men även om man inte lyckas komma ända fram är det rätt väg att gå för att skapa ett bra arbete, säger Svend Erik Mathiassen, professor och forskningsledare vid Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle.
För några år sedan började Svend Erik se på arbetsrelaterade belastningar på ett nytt sätt. Går det att bli frisk på jobbet och använda belastningarna som sker där så att de främjar hälsan och ger fysisk träning? Under webbinariet kommer han att berätta om vad han kom fram till och hur man får till den rätta mixen av arbete och återhämtning.