Omslag till riktlinjer

Tyck till om riktlinjer till stöd för evidensbaserad praktik i företagshälsovården

För att fortsatt kunna erbjuda bra stöd för evidensbaserad praktik skulle det vara till stor hjälp för oss att få veta hur företagshälsovården använder sig av de befintliga riktlinjerna idag och på vilket sätt de möter upp era behov nu och i framtiden. Vi är därför mycket tacksamma om du skulle vilja fylla i denna enkät. Stort tack för din medverkan!

Enkäten är öppen till 1 oktober 2020