play_circle_outline
Man och kvinna

Arbetsmiljösnack #5 – Organiseringens betydelse för arbetsmiljön

I det femte avsnittet av Arbetsmiljösnack berättar Karolina Parding och Fredrik Sjögren om arbetet med kunskapssammanställningen "Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande".

Om vi vill förstå hälsa och välmående i arbetslivet måste vi också titta närmare på vilken roll organiseringen av arbetet och olika organisationsmodeller spelar för detta. Det har professor Karolina Parding och filosofie doktor Fredrik Sjögren, båda vid Luleå tekniska universitet, gjort genom att sammanställa forskning inom området.

Mer information:
Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande
Regeringsuppdraget – Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser