Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

70 träffar(sida 2 av 7)

Muskel- och skelettbesvär – en lägesorientering

I maj anordnade vi ett kunskapswebbinarum om muskel- och skelettbesvär inför höstens EU-kampanj - Friska arbetsplatser belastar rätt. Om du inte hade möjlighet att följa det live kan du nu se det på vår youtube-kanal eller här på sidan. Presentationerna från dagen finns att ladda hem längs ner.

Händer vid ett tangentbord.

Nyhetsbrev 29 maj 2020

Läs bland annat om hur digitaliseringen påverkar digitaliseringen framtidens arbetsmiljö och vi söker deltagare från företagshälsan till arbete med nya riktlinjer.

Man och kvinna tittar på skärm.

Nytt bland våra publikationer – fyra praktiska vägledningar

I samarbete med Karolinska Institutet har myndigheten tagit fram kortfattade vägledningar med praktiska råd om hur organisationer kan arbeta förebyggande och med åtgärder inom fyra områden - främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen, förebygga och hantera alkoholproblem på arbetsplatsen och förebygga och hantera ryggbesvär hos medarbetare.

Dokument står i hylla.

Förändrade förutsättningar för kunskapsspridning

Enligt plan skulle vi fram till den 28 maj ha genomfört ett antal webbinarium för att sprida kunskap från våra kunskapssammanställningar. Utifrån rådande läge med reserestriktioner för oss på myndigheten och våra anlitade experter har detta inte gått att genomföra enligt plan.